Technische vertalingen - Yellow Hub

Technische vertalingen

Technische vertalingen

Yellow Hub is al 30 jaar Translation Service Provider van technische vertalingen (fabrikanten, IT, hernieuwbare energie, automotive…): technologie en aandacht voor detail zijn onze tweede natuur.

Door de uitbreiding van de markt van machines, systemen en producten zijn technische handleidingen verplicht meertalig geworden. Deze taaldiversiteit overschrijdt de Europese grenzen waardoor de talen van alle landen waar industriële projecten worden geïmplementeerd en waarnaar producten of diensten worden geëxporteerd, gedekt moeten zijn. 

Technische vertalingen beslaan onder meer gebruiks- en onderhoudshandleidingen, technische specificaties in geval van openbare aanbestedingen, veiligheidsinformatiebladen, CAD tekeningen/schema’s voor industriële ontwerpen, wettelijk verplichte conformiteitsverklaringen en certificeringen, evenals de paginaopmaak op basis van het originele document.

Desk Technische Vertalingen: Kenmerken

Controle van de terminologie: om goed van start te gaan

Dus: het conformeren aan eerder goedgekeurde vertalingen – het vaststellen van de brand terms en corporate language afhankelijk van het land van bestemming – de realisatie, autorisatie en het delen van de terminologie met de opdrachtgever.

Project management: de taken van de project manager

Enkele klanten van de Desk Technische Vertalingen

 • Identificatie en vaststelling van het project afhankelijk van het volume en de kwalitatieve doelstellingen
 • Instelling van de CAT-tools: vertaalgeheugens, controle tool voor geheugen en terminologie (concordance + term checker), analyse van overeenkomsten, herhalingen, eventueel vereiste bijwerking van oude geheugens
 • Analyse van de formaten, te respecteren tags, softwarelokalisatie 
 • Het in overleg met de opdrachtgever opstellen van een offerte voor de meest geschikte dienst (post-editing, professionele vertaling, controle, revisie, specialistische revisie, quality assurance) afhankelijk van de bestemming van het document 
 • Studie van het project met betrekking tot een eventuele paginaopmaak en van de programma’s hiervoor; Adobe InDesign, Framemaker, Pagemaker, enz.
 • Keuze uit gespecialiseerde medewerkers, met selectie van de meest geschikte voor het project op basis van: talencombinatie, van de oorspronkelijke « source language » tot de doeltaal « target language », ervaring en kennis in het betreffende vertaalspecialisme, de vaardigheid van de medewerkers in het gebruik van de voor het project benodigde programma’s, en van de mogelijkheid om op tijd te kunnen produceren ten aanzien van de « deadline » van levering
 • Het opstellen van een “all-inclusive” offerte, waarbij men de variabelen van de dienst optimaal tracht aan te passen aan het budget van de opdrachtgever.
 • Na orderbevestiging door de opdrachtgever, toewijzing (via de vendor manager) van het project aan de vertalers en activering van het wachtwoord voor de klant, zodat deze toegang heeft tot het speciale platform « MY TRANSLATIONS » en op ieder moment een overzicht heeft, dat op maand en op aanvrager kan worden gefilterd, van de vertaalorders, kostenplaats of afdeling van het bedrijf.
 • Controle van de verschillende fasen van totstandkoming van de vertaalopdracht volgens de procedures UNI EN ISO 2001 e UNI EN 15038.
 • Quality assurance vóór de levering

Technische vertalingen: Inhoud

De Desk Technische Vertalingen houdt zich met de volgende onderwerpen bezig: 

 • Industriële Vertalingen (Producerende industrie)
 • Technische Automotive Vertalingen
 • Industriële Vertalingen (Hernieuwbare energie)
 • IT-vertalingen
 • Technische Vertalingen Bouw en Constructies
 • Cosmeticavertalingen