Juridische vertalingen

 

Beëdigde vertalingen

De primaire doelstelling van de Desk Juridische Vertalingen en Beëdigde Vertalingen van Yellow Hub is het bieden van een meertalige specialistische vertaaldienst voor opdrachtgevers uit de internationale juridische sector met een professionaliteit die zich onderscheidt door aandacht voor alle variabelen.

Bij onze Desk vindt u beëdigde vertalers die voor u klaar staan en flexibel zijn, en de ondersteuning van de beste medewerkers in dit veld, binnen de tijden die u bepaalt en met de kwaliteit die in uw sector is vereist.

De beëdigde vertalers van de desk worden gekozen op grond van hun jaren ervaring en vaardigheid in:

De klanten van de Desk Juridische Vertalingen en Beëdigde Vertalingen

De desk Juridische Vertalingen en Beëdigde Vertalingen is de vaste leverancier van teksten van meer dan 300 advocatenkantoren, waarvan we om redenen van vertrouwelijkheid de namen niet kunnen weergeven. Referenties zijn verkrijgbaar via onze Commerciële Directie.

 • Bankrecht en eigendomsrecht
 • Arbeidsrecht en belastingrecht
 • EU-wetgeving en internationaal recht
 • Privaatrecht, familierecht
 • Vennootschapsrecht, faillissementen en insolventieprocedures
 • Mededingings- en antitrustrecht
 • Intellectuele eigendom
 • Rechtszaken en arbitrages

De opdrachten die u ons toevertrouwt zijn beschermd door interne vertrouwelijkheidsprocedures, voorzien door de certificering ISO 9001, alsmede door ondertekening van een speciale Confidentiality Agreement. De vertaalde documenten die in de rechtbank of in notariskantoren worden beëdigd, of bij het Openbaar Ministerie van een apostille worden voorzien, worden aangeleverd met inachtneming van de tijden van zittingen of andere afspraken, zonder de kwaliteit uit het oog te verliezen waarbij vooral wordt gelet op vergelijkend recht, de vaste formules, de juridische terminologie en de juridische schrijfstijl.

Beëdigde vertalingen: beëdigingen en legalisaties door onze bij de rechtbank ingeschreven vertalers en deskundigen.

Als u nog geen gelegenheid heeft gehad om onze skills in beëdigde vertalingen nader te leren kennen, willen wij ons graag als partner aanbieden op wie u kunt rekenen bij de meertalige productie van teksten uit de juridische, fiscale en verzekeringssector, en tot wie u zich met het volste vertrouwen kunt richten voor zowel doorlopende projecten als voor afzonderlijke, eenmalige opdrachten. Hiervoor telefoneert of e-mailt u ons om een wachtwoord voor toegang tot het platform My Translations aan te vragen, dat exclusief aan u toebehoort en waarmee u een overzicht heeft van alle opdrachten die u ons heeft gestuurd, met duidelijke aanduiding van de orderdatum, leverdatum, aanvrager en ten slotte (en dit is vooral van belang voor advocatenkantoren) de naam van de cliënt aan wie, volgens uw instructies, de rekening na beëindiging van het werk wordt uitgeschreven. 

Juridische en beëdigde vertalingen: inhoud

De Desk Juridische Vertalingen en Beëdigde Vertalingen houdt zich speciaal met de volgende onderwerpen bezig: 

 • Vertalingen Juridische Teksten
 • Vertalingen Contracten
 • Vertalingen Verzekeringen
 • Beëdigde Vertalingen
 • Vertalingen Officiële Documenten