Financiële vertalingen

 

Financiële vertalingen

Onze desk Vertalingen van Financiële teksten en Jaarrekeningen is het referentiepunt voor banken, financieel analisten en CFO’s, van wie de backyard het mondiale schaakbord is waarop zich ontwikkelingen, overnames of overdrachten van bedrijfsaandelen, financiële transacties en onderhandelingen met juridische gevolgen afspelen.

Kwaliteit en bekwaamheid zijn een onontbeerlijk binomium voor de financiële vertaling, in het bijzonder voor jaarrekeningen en bijbehorende toelichting, die niet alleen financiële informatie verschaffen maar ook door middel van de wijze waarop ze zijn opgesteld, de stijl van een onderneming ten aanzien van haar stakeholders aangeven, en een doeltreffende communicatieboodschap vormen die vertrouwen bij klanten, leveranciers en buitenlandse partners inboezemt en het personeel in de kantoren in het buitenland iets geven waarmee zij zich kunnen identificeren en waar zij trots op kunnen zijn.


Neem contact op met onze Commerciële Directie en maak een AFSPRAAK…

We tonen u alle voordelen van het Yellow Hub aanbod en wel:

Enkele klanten
van de Desk Financiële vertalingen

 

PREMIUM PAKKET
Jaarbalans + Kwartaalverslagen
+ Halfjaarlijkse verslagen

Dankzij onze analyse tools is Yellow Hub in staat onder speciale voorwaarden een premium pakket aan klanten aan te bieden die vanwege hun specifieke aard (buitenlandse investeerders of aan de beurs genoteerde bedrijven) naast de vertaling van de jaarrekening ook periodieke verslagen wensen te ontvangen.

AFSPRAAK

 

Inhoud

De Desk Financiële Vertalingen houdt zich met de volgende onderwerpen bezig:

  • Financiële vertalingen: Bedrijfsdocumenten
  • Financiële vertalingen: Opstelling jaarrekeningen
  • Financiële vertalingen: Meertalige vertalingen