Italiaanse cursussen voor buitenlanders

foto_pasta-pomodoro

 

Expats of buitenlandse beroepsbeoefenaars die voor hun werk naar Milaan verhuizen kunnen ervoor kiezen om de Engelse taal te blijven gebruiken bij het verrichten van hun professionele activiteiten, maar als ze echt insight willen krijgen en de hun omringende omgeving willen begrijpen, kan een cursus Italiaans met YELLOW HUB de juiste toegangssleutel tot ons land en zijn bijzonderheden zijn.

Onze klanten van de cursussen Italiaans zijn:

  1. buitenlandse bedrijven met kantoren in Italië, die leidinggevend en technisch personeel van de moedermaatschappij ontvangen die zullen samenwerken met Italiaans personeel
  2. Italiaanse bedrijven die werkzaam zijn in de productiesector en buitenlands personeel inzetten, dat de bedieningsinstructies en training met betrekking tot de veiligheid dient te begrijpen.
  3. instellingen werkzaam in de medische sector, waar het buitenlandse personeel in contact is met Italiaanse patiënten die, afgezien van een andere taal, ook andere tradities en een andere cultuur hebben.

In deze gevallen vullen wij de cursussen voor het leren van de taal aan met sessies om het leven en werken in Italië beter te kunnen begrijpen wat van nut is voor:

  • het overwinnen van taalbarrières
  • het leggen van de basis voor een vloeiende en gestructureerde communicatie
  • het herkennen van beoordelingsstandaarden
  • het vermijden van interculturele conflicten door ze om te zetten in potentiële gemeenschappelijke projecten

Afhankelijk van de duur van het verblijf bieden wij intensieve, semi-intensieve of langdurige cursussen aan, individueel of in groepen, voor het leren van de taal in de business sector.

Ik spreek Italiaans!

Italiaans voor buitenlanders-lato