Over ons

Yellow Hub is voortgekomen uit het bureau “Servizi Estero”, dat in 1982 is opgericht.

De keuze om de naam in YELLOW HUB te veranderen maar het gele logo te behouden (geel is de kleur van de zon en is positief), heeft als redenen dat we trots zijn op onze traditie en dat de tweede generatie vertrouwen in onze activiteiten heeft.
Aan het logo werd het woord HUB toegevoegd dat “knooppunt, punt van aankomst en vertrek, punt van samenkomst en uitwisseling, kern van een activiteit in beweging » betekent, om de ontwikkeling wat betreft volume en complexiteit van de door ons aangeboden diensten aan te geven.

Onze geschiedenis

Wanneer men naar onze geschiedenis kijkt, wordt direct duidelijk hoe de verschillende etappes het verloop van de Italiaanse economie weerspiegelen en hoe onze diensten zich aan de veranderende behoeften van de zakenwereld hebben aangepast.   LEES MEER…  

Certificeringen

Veel bedrijven zijn gecertificeerd. Sommige omdat “dit voor aanbestedingen is vereist”, andere eenvoudig omdat “je zo nieuwe klanten kunt vinden ”. Yellow Hub, Vertaalbureau in Milaan, heeft zich uit “overtuiging” laten certificeren.


 UNI EN ISO 9001

Sinds 1996 is het bedrijf UNI EN ISO 9001 gecertificeerd. Het traject van certificering en de jaarlijkse en driejaarlijkse controles door het controleorgaan ANCIS, hebben deze laatste twintig jaar de werkwijze van het bedrijf veranderd: de aanpassing aan de norm en de procedures, die in het begin door onze werknemers als een “keurslijf” werden aangevoeld, zijn nu een fantastisch middel van kwaliteitsgarantie van de processen geworden op grond van de logica volgens welke iedereen respectievelijk leverancier en klant is ten aanzien van de functies waarin hij interageert: een systeem dat de verantwoordelijkheden vaststelt, fouten voorkomt, maatregelen neemt om deze te corrigeren en te vermijden dat ze zich herhalen, en ervoor zorgt dat de hele organisatie, inclusief de externe medewerkers, zich inzet voor de voldoening van de klant. Het bedrijf is momenteel voor zowel de Taaldiensten als de Bedrijfsopleidingen UNI EN ISO 9001 gecertificeerd, met de uitbreiding IAF37 voor het ontwikkelen van opleidingsprogramma’s.

 

 


 UNI EN ISO 17100

Het bedrijf is eveneens gecertificeerd volgens de Europese norm inzake de criteria van vertaaldiensten. Door middel van deze erkenning garandeert Yellow Hub dat de kwaliteit van het beheer van de vertaalprojecten en alle hierbij betrokken medewerkers over de door de norm voorziene vereisten beschikken in termen van ervaring en vakbekwaamheid.

 

 


 UNI 10574:2007

De kwaliteit van tolkdiensten
Yellow Hub is gecertificeerd volgens de norm UNI 10574:2007 inzake Tolkdiensten, die een kwalitatief hoog niveau biedt wat betreft de verschillende manieren van tolken: simultaan-, consecutief-, fluister- en gesprekstolken

 

 


Organisatiemodel Ex 231

Yellow Hub maakt gebruik van het Systeem Ex 231 ten behoeve van transparantie in arbeidsbetrekkingen met de overheid

 

 

 

 

COE_Logo_Quadri_1_

 


European Framework

In het kader van taalopleiding gebruikt het bedrijf de parameters van de Raad van Europa voor de vaststelling van vaardigheden en de mate van taalbeheersing. Met behulp van de EF-parameters kunnen de resultaten van de opleidingen, ook al zijn deze op maat gemaakt op basis van de specifieke behoeften, het professionele profiel en de doelstellingen van persoonlijke ontwikkeling, geüniformeerd worden.